• Informacije/Zakazivanje: 034/389-389
  • 065/389-389-4
Posetite nas!

Magnetna rezonanca angiografija

Magnetna rezonanca – MRI angiografija je radiološka dijagnostička metoda snimanja promena na krvim sudovima. Omogućava kvalitetan prikaz arterijskih krvnih sudova sa detekcijom patoloških stanja, kod procene stepena stenoze (suženja), okluzija (začepljenja) ili aneurizme (dilatacije-proširenja) krvnog suda i mogućeg rizika ruptura (pucanja).

MRI pregled endokranijuma omogućava detaljan prikaz mozga i svih endokranijalnih struktura. Ovim pregledom se mogu detektovati organska oštećenja moždanog parenhima, omogućava detekcija sitnih parenhimskih lezija, demijelinacionih oštećenja u sklopu multiple skleroze, i vizualizacija intrakranijalne hemoragije (krvarenja) u najranijoj fazi. Posebnim sekvencama je moguća detekcija ishemijskih i traumatskih oštećenja. Omogućava prikaz najfinijih anatomskih struktura, kao što su kranijalni nervi, strukture unutrašnjeg uha, sadržaj kavernoznih sinusa i orbita, i kvalitetan prikaz arterijskih krvnih sudova glave i vrata, sa detekcijom patoloških stanja i stepena stenoze (suženja krvnih sudova).

Ove preglede mozete obaviti u ordinaciji Magnetna rezonanca Kragujevac.

MR angiografija:  12.000 din

 

Pozovite nas na 034/389-389 ili 065/389-389-4

Zakazite pregled