• Informacije/Zakazivanje: 034/389-389
  • 065/389-389-4
Posetite nas!

Magnetna rezonanca karotida

Glavne arterije koje dopremaju krv i ishranjuju mozak su karotidne i vertebralne arterije. Zajednička karotidna arterija (a. carotis comunis) je paran krvni sud na desnoj strani nastaje iz brahiocefaličnog stabla, na levoj se odvaja direktno iz luka aorte. Ova arterija se pruža naviše i u visini gornjeg dela grkljana račva se u dve završne grane, spoljašnju i unutrašnju kartoidnu arteriju. Unutrašnja karotidna arterija je ključni krvni sud koji ulazi u lobanju i daljim grananjem daje krvne sudove, koji ishranjuju moždano tkivo. Spoljašnja karotidna arterija snabdeva krvlju strukture lica, glave.

Pregled karotide magnetnom rezonansom je pregled krvnih sudova vrata.

Ove preglede mozete obaviti u ordinaciji Magnetna rezonanca Kragujevac.

 

 

Pozovite nas na 034/389-389 ili 065/389-389-4

Zakazite pregled