Magnetna rezonanca Kragujevac

MR dojke

Pored ultazvučnog pregleda, pregleda mamografom često se radi i pregled dojki magnetnom rezonancom. Ova dijagnostička metoda ne može da zameni preglede ultrazvukom i mamografom.
MR dojki pre svega služi kao preventivna metoda kod žena koje imaju pozitivnu porodučnu anamnezu (da je majka,sestra,tetka…imala tumorske promene dojki pre 50godine života).

Pregled se najčešće radi zbog:

Praćenja tumorske promene(njene karakteristike:veličina, da li zahvata okolno tkivo,da li su promene pristutne u obe dojke i da li su uvećani lmfni čvorovi koji pokazuju da se tumorske promene šire i van dojki)

Na osnovu ovog pregleda se utvrđuje da li se radi biopsija ili je dovoljno praćenje promena u određenemo vremenskom intervalu

Kod promena u aksilama da se vidi da li se te promene nalaze i u dojkama

Pre primene hemioterapije i nakon primene da se vidi kakav je odgovor na tu vrstu terapije

Stanje nakon operacije tumora dojke (jer ožiljak nakon operacije na mamografu izgleda potpuno isto kao nova tumorska promena)

Stanje nakon ugradnje implanta(da li je došlo do rupture i da li ima izliva)

Poseban uslov za ovu vrstu pregleda je da se radi od 6 do 14 dana ciklusa.
Snimanje se uvek radi sa kontrastom.