Magnetna rezonanca Kragujevac

MR kolena

Ovaj pregled obuhvata koštano-zglobne strukture i meka tkiva kolena. Za razliku od drugih dijagnostičkih metoda snimanjem kolena magnetnom rezonancom obuhvataju se sve strukture. Ova vrsta pregleda se najčešće radi kod povreda, anomalija, kada postoje ciste ili drugi izlivi u kolenu, pred operativni zahvat ili posle operativnog zahvata.

Prate se povrde: ligamenata, tetiva, čašice, meniskusa i drugih delova kolena. Nakon ovog pregleda se jasno može uočiti kakva je povreda u pitanju i šta je potrebno dalje uraditi.

Snimanje kolena se može raditi i ako je prethodno rađen neki zahvat na kolenu i prilikom tog zahvata je ugrađen neki implantan, smao je biti da je taj implantant napravljen od materijali koji sme u magnetno polje.

Posebno se radi snimanje jednog posebno snimanje drugog kolena, ovo snimaje najčešće traje oko 30min. Snimanje se najčešće radi nativno bez kontrasta osim u slučajevima kada postoje određene promene koje se moraju pratiti pre i posle intravenske aplikacije kontrasta.Takođe lekari tokom snimanja mogu da predlože aplikaciju kotrasta zbog promena koje su uočili tokom snimanja da bi lakše utvrdili o kakvoj promeni je reč.