Magnetna rezonanca Kragujevac

MR enterografija

MR enterografija je najsavremenija dijanostička metoda za pregled tankog creva. Ovo je neinvazivni pregled koji se uvek radi sa prethodnom pripremom pacijenta (dan-dva pre obavljanja pregleda pacijent je na dijetetskom režimu ishrane i na dan samog snimanje pre pregleda ne uzima hranu). Ovo snimanje obuhvata i uzimanje određene količine rastvorenog manitola u vodi pre samog snimanja, tokom snimanja se aplikuje kontrastno sredstvo i spazmolitik (kontraindikacija je glaukom).

Ovim pregledmo se dijagnostikuju bolesti tankog creva : hronično zapaljenski proces tankog creva Kronova bolest, ulcerozni kolitis, fistule, apcesi, tumori tankog creva ili celijakija.

Snimanje se najčešće radi nativno bez kontrasta osim u slučajevima kada postoje određene promene koje se moraju pratiti pre i posle intravenske aplikacije kontrasta.Takođe lekari tokom snimanja mogu da predlože aplikaciju kotrasta zbog promena koje su uočili tokom snimanja da bi lakše utvrdili o kakvoj promeni je reč.

Pregled je potpuno bezbolan. Tokom snimanja bitno je da pacijent sarađuje i sluša instrukcije tehničara, kako bi slika bila kvalitetnija i jasnija i da snimanje kraće traje.