Magnetna rezonanca Kragujevac

MR male karlice i kostiju karlice

Savremeni protokoli za snimanje organa karlice sa sekvencama koje koriste tanke preseke debljine 2-3 mm omogućavaju detaljan prikaz organa karlice i detekciju suptilnih oštećenja.

Pregled je moguće dizajnirati za precizan prikaz vaskularnih struktura (krvnih sudova) karlice – Arterijska i venska MR angiografija krvnih sudova karlice.

Pregledom karlice se istovremeno vrši evaluacija statusa regionalnih limfonodusa; kao i detekcija infiltrativnih lezija u pelvičnom skeletu u ranoj fazi.

MR pregledi se koriste za evaluaciju:

  • rektuma i rekto-sigmoidnog kolona (infiltrativne i tumefaktivne lezije, ’staging’ tumora, suptilne lezije analnog kanala (fisure, fistule), oštećenja perianalne regije, itd);
  • patoloških stanja vagine, uterusa i adneksa (inflamatorne lezije i neoplazije, urođene anomalije);
  • patoloških stanja prostate, semenih vezikula i mokraćne bešike (infiltrativne i tumefaktivne lezije, “staging” tumora).

MR MALE KARLICE

Ovim pregledom se obuhvataju organi male karlice: mokraćna bešika, rektuma,jajnici, materica, vagina (kod žena) prostata i semeni vezikuli (kod muškaraca).

Patološki procesi koji se najbolje uočavaju snimanjem mr male karlice su: tumorske pomene, ciste, anomalije, infiltrativne lezije, patološke lezije u analnom otvoru (fisure I fistule), cistične promene na jajnicima, miomi u materici., benigna uvećanja prostate I tumorske promene, praćenje stanja male karlice nakon histerektomije I drugih hiruških inervencija.

 

Ova vrsta pregleda se najčešće radi sa aplikacijom kotrastnog sredstva radi boljeg uočavanja promena koje se mogu naći na organima male karlice.

MR KOSTIJU KARLICE

Ovo snimanje se radi zasebno od snimanja organa male karlice, ovaj pregled obuhvata koštano zglobne strukture male karlice. Koštane strukture karlice jesu: pubične kosti ilijačne ,sakralne kosti, sakroilijačni zglobovi i zglobovi kuka.

 

Patološka stanja koja se mogu uočiti ovim snimanjem su: tumorske promene, infiltracione promene, inflamatorni procesi, degenerativne promene, prelomi, anomalije, AVN i dr.