• Informacije/Zakazivanje: 034/389-389
  • 065/389-389-4
Posetite nas!

MR male karlice i kostiju karlice

MR MALE KARLICE

Ovim pregledom se obuhvataju organi male karlice: mokraćna bešika, rektuma,jajnici, materica, vagina (kod žena) prostata I semeni vezikuli (kod muškaraca).

Patološki procesi koji se najbolje uočavaju snimanjem mr male karlice su: tumorske pomene,ciste,anomalije,infiltrativne lezije,patološke lezije u analnom otvoru (fisure I fistule), cistične promene na jajnicima, miomi u materici., benigna uvećanja prostate I tumorske promene, praćenje stanja male karlice nakon histerektomije I drugih hiruških inervencija.

Ova vrsta pregleda se najčešće radi sa aplikacijom kotrastnog sredstva radi boljeg uočavanja promena koje se mogu naći na organima male karlice.

Više o samom snimanju Magnetna rezonanca male karlice

MR KOSTIJU KARLICE

Ovo snimanje se radi zasebno od snimanja organa male karlice, ovaj pregled obuhvata koštano zglobne strukture male karlice. Koštane strukture karlice jesu: pubične kosti ilijačne ,sakralne kosti, sakroilijačni zglobovi i zglobovi kuka.

Patološka stanja koja se mogu uočiti ovim snimanjem su: tumorske promene, infiltracione promene, inflamatorni procesi, degenerativne promene, prelomi, anomalije, AVN I dr.

Više o samom snimanju Magnetna rezonanca kostiju karlice

Snimanje se najčešće radi nativno bez kontrasta osim u slučajevima kada postoje određene promene koje se moraju pratiti pre i posle intravenske aplikacije kontrasta.Takođe lekari tokom snimanja mogu da predlože aplikaciju kotrasta zbog promena koje su uočili tokom snimanja da bi lakše utvrdili  o kakvoj promeni je reč.

U našoj ordinaciji lekari prate snimanje, i nakon završenog snimanja odmah se očitavaju rezultati.

Pregled je potpuno bezbolan. Tokom snimanja bitno je da pacijent sarađuje I sluša instrukcije tehničara, kako bi slika bila kvalitetnija i jasnija I da snimanje kraće traje

Jedina neprijatnost koja se javlja tokom snimanja jeste buka koja se stvara tokom rada aparata.

Težina pacijena koji se snima ne sme da prelazi 130kg.

Kvalitet snimaka svakako zavisi i od jačine aparata. Aparat u našoj ordinacije je jačine 1,5T.

Pored izveštaja lekara specijaliste radiologije pacijent dobija snimak svog pregleda na filmu i cd.

 

Pozovite nas na 034/389-389 ili 065/389-389-4

Zakazite pregled