Stručni tim

Dr Vladimir Ivanović

Specijalista radiologije

Dr Natasa Matović

Specijalista radiologije

Dr Ana Ranković

Specijalista radiologije

Dr Vesna Glišić

Specijalista radiologije

Dr Vladan Marković

Interventni radiolog