Magnetna rezonanca MSCT Kragujevac - Multislajsni skener

MSCT karotida

MSCT karotida predstavlja pregled krvnih sudova (arterija i vena) vrata. Svi pacijenti kod kojih se zna ili posumnja na problem sa krvnim sudovima vrata upućuju se na ovaj pregled. Pregled se izvodi na multislajsnom skeneru uz primenu kontrastnog sredstva ubrizganog u vensku cirkulaciju pacijenta pomoću braunile. Na osnovu rezultata snimanja može se dobiti najbolji plan za dalje lečenje.