Magnetna rezonanca Kragujevac

MR lakta

Specijalnim ’ortopedskim’ kalemovima za pojedinačne zglobove (koleno, lakat, stopalo, rame, mali zglobovi) omogućen je prikaz vrlo diksretnih struktura i detekcija suptilnih patoloških promena (oštećenja). MR pregled je superioran u prikazu zglobnih površina i hrskavičavih struktura i predstavlja jedinu neinvazivnu metodu za pouzdan i precizan prikaz ligamenata unutar zglobova.

Pregledi koje mozete obaviti kod nas:

  • MR Kolena
  • MR Šake
  • MR Lakta
  • MR Stopala
  • MR Ručnog zgloba
  • MR Ramena