Magnetna rezonanca MSCT Kragujevac - Multislajsni skener

MSCT grudnog koša

MSCT grudnog koša je suverena, neinvazivna, brza i jednostavna metoda radiološke dijagnostike kojom dobijamo informacije o prisustvu bolesti odnosno patoloških promena na svim strukturama grudnog koša: na kostima/rebrima, kičmenom stubu, grudnoj kosti, na mekim tkivima (mišićima i potkožnom masnom tkivu), na plućnoj maramici, vazdušnim putevima (dušniku i bronhijama), u plućnom tkivu, na strukturama sredogruđa.