Magnetna rezonanca Kragujevac

MR glave sa angiografijom

Magnetna rezonanca – MR angiografija je radiološka dijagnostička metoda snimanja promena na krvim sudovima. Omogućava kvalitetan prikaz arterijskih krvnih sudova sa detekcijom patoloških stanja, kod procene stepena stenoze (suženja), okluzija (začepljenja) ili aneurizme (dilatacije-proširenja) krvnog suda i mogućeg rizika ruptura (pucanja).

MR pregled endokranijuma omogućava detaljan prikaz mozga i svih endokranijalnih struktura. Ovim pregledom se mogu detektovati organska oštećenja moždanog parenhima, omogućava detekcija sitnih parenhimskih lezija, demijelinacionih oštećenja u sklopu multiple skleroze, i vizualizacija intrakranijalne hemoragije (krvarenja) u najranijoj fazi. Posebnim sekvencama je moguća detekcija ishemijskih i traumatskih oštećenja. Omogućava prikaz najfinijih anatomskih struktura, kao što su kranijalni nervi, strukture unutrašnjeg uha, sadržaj kavernoznih sinusa i orbita, i kvalitetan prikaz arterijskih krvnih sudova glave i vrata, sa detekcijom patoloških stanja i stepena stenoze (suženja krvnih sudova).