Holangiopankreatografija je snimanje kojim se prikazuje stanje jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa i izvodnih kanala pankreasa. Ovo snimanje je pre svaga namenjeno za otkrivanje kalukusa u žučnim putevima ako je njihova veličina 2-3mm. Mogu se videti i druge promene na žučnoj kesi kao što su tumori ili druge nepravilnosti. Nije invazivan pregled bitna je saradnja sa tehničerem tokom pregleda.

Služi i kao zamenski pregled za ERCP.