Magnetna rezonanca MSCT Kragujevac - Multislajsni skener

MSCT aorte

MSCT je vrhunska bezbolna i neivazivna dijagnostička metoda kojom se dobijaju vrlo precizni i kvalitetni prikazi aorte (grudne i trbušne). Ovim pregledom mogu se otkriti problemi sa protokom kroz aortu. Pregled se izvodi na multislajsnom skeneru uz primenu kontrastnog sredstva ubrizganog u vensku cirkulaciju pacijenta pomoću braunile. Na osnovu rezultata snimanja može se dobiti najbolji plan za dalje lečenje.