Magnetna rezonanca Kragujevac

MR ramena

Ovim pregledom se obuhvata rameni pojas sa ramenim zglobom. Magnetna rezonanca ramena je pregled kojim se dobija najdetaljnija slika ramenog zgloba,tetiva i ostalih struktura ramena. Pregled služi za dijagnostikovanje i procenu: degenerativnih promena zglobova (artritis), promene na labrumu, rotacionoj manžetni, rupture ligamenata i tetiva, povreda u sportu (udarac, nategnuće, isčašenje zgloba), povrede nastale prilikom rada (povrede vezane za način rada), infekcija (ostaomijalitis), tumori (primarni tumori i metastaze), kalcifikat, bolovi u zglobovima i kostima, oticanje ili krvarenja u tkivima i zglobovima, bol u ramenu, rupture mišića…

Pregled magnetom rezonancom se radi pre i posle operativnog zahvata da bi se videlo stanje ramena. Bitno je da pacijent nema proteze ili neke druge metalne implantante. Snimanje se najčešće radi nativno bez kontrasta osim u slučajevima kada postoje određene promene koje se moraju pratiti pre i posle intravenske aplikacije kontrasta. Takođe lekari tokom snimanja mogu da predlože aplikaciju kotrasta zbog promena koje su uočili tokom snimanja da bi lakše utvrdili o kakvoj promeni je reč.